ĐỐI TÁC

Đổi mới sáng tạo và đột phá đang có xu hướng thống trị ngành bất động sản trên toàn cầu. Ở Việt Nam, ngày càng nhiều công ty hợp tác với các công ty khác để triển khai các mô hình không gian làm việc chung nhằm tạo môi trường cho những ý tưởng đột phá và công nghệ tiên tiến ra đời, không gian làm việc chung độc đáo để nuôi dưỡng văn hóa và trí tuệ của cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp ở Việt Nam.