LÃNH ĐẠO

Michael W. Michalak, Chủ tịch

Peter R. Ryder, Giám đốc

Raymond Burghardt, Giám đốc

Lê Bích Thủy, Giám đốc

Michael Paul Piro, Giám đốc

Takashi Nakayama, Giám đốc

 

Peter R. Ryder, Tổng Giám đốc

Michael Paul Piro, Giám đốc Điều hành

Hoa Trương, Giám đốc Tài chính

Tuấn Bùi, Giám đốc Tài chính và Đầu tư

Hội đồng Quản trị

Ban Điều hành

Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực bất động sản, đầu tư tài chính, quản trị doanh nghiệp giúp chúng tôi đảm bảo cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp tạo nên giá trị thịnh vượng cho khách hàng.