QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | TỔNG QUAN

image03

Quản trị doanh nghiệp là quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng của người chủ doanh nghiệp làm tập thể những người lao động trong doanh nghiệp sử dụng một cách tốt nhất những tiềm năng và cơ hội để tiến hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ xã hội. Hiện nay, chắc không ai phủ nhận vai trò quan trọng và to lớn của quản trị trong việc bảo đảm sự tồn tại và hoạt động bình thường trên thị trường kinh doanh. Đối với sự phát triển của từng đơn vị hay cộng đồng và các doanh nghiệp, quản trị càng có vai trò quan trọng. Chính vì vậy nắm vững được những yếu tố cốt lõi, kiến thức về quản trị doanh nghiệp sẽ giúp bạn thực hiện công việc này một cách dễ dàng.

Tiêu điểm

Vai trò của quản trị doanh nghiệp
– Tạo ra một cấu trúc, tổ chức hợp lý
– Sử dụng triệt để, nâng cao hiệu quả lao động trong quá trình thực hiện mục tiêu
– Kết hợp nỗ lực của các cá nhân trong từng tổ chức
– Tạo ra tính liên tục trong doanh nghiệp, không bị gián đoạn khi gặp sự cố
– Duy trì và phát triển tổ chức
2019
Tư vấn

Quản lý doanh nghiệp hay quản lý bất cứ cơ quan tổ chức nào cũng là một quá trình phức tạp và quan trọng ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của tổ chức đó.