ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Star Invest

Star Invest đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư vốn tài chính cho các tập đoàn đa quốc gia và những cá nhân ngoại quốc, với các dịch vụ bao gồm thành lập, mua lại, mở rộng và tái cơ cấu doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nên đầu tư vào đâu trên thị trường tài chính?

Với kiến thức về thị trường trong nước cũng như các mối quan hệ trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi cung cấp các giải pháp thâm nhập vào thị trường Việt Nam thông qua các nghiên cứu thị trường chuyên sâu, nghiên cứu khả thi, lập kế hoạch chiến lược và xin cấp phép theo luật định cho khách hàng. Chúng tôi còn hỗ trợ các giao dịch sáp nhận và mua lại, thông qua việc tìm kiếm mục tiêu, thẩm định và soát xét tài chính và thương mại, cùng với định giá và cơ cấu các giao dịch.

Chúng tôi thực hiện các quy trình một cách minh bạch, liên tục phối hợp và đảm bảo yêu cầu của khách hàng để kiểm soát tiển độ, mức độ tham gia và lập báo cáo. Một khi chúng tôi đã chấp nhận một dự án, chúng tôi sẽ huy động tất cả các nguồn lực cần thiết để đảm bảo thực hiện đúng cam kết và mang lại kết quả như mong đợi của khách hàng.

Các kênh đầu tư tài chính phổ biến

Gửi tiết kiệm ngân hàng
Là hình thức an toàn nhất nhờ sự đảm bảo của ngân hàng. Khách hàng không cần quan tâm nhiều đến thị trường hiện tại

Đầu tư chứng khoán
Là hình thức tiềm ẩn rủi ro nhưng đem lại lợi nhuận cao. Nhiều nhà đầu tư ưa thích hình thức này hơn cả.

Quỹ đầu tư chứng khoán mở
Hình thức mua bán chứng chỉ quỹ và nhà đầu tư có thể yêu cầu bán lại chứng chỉ quỹ bất cứ lúc nào muốn.

Quỹ đầu tư chứng khoán đóng
Hình thức mua bán chứng chỉ quỹ tuy nhiên nhà đầu tư không được phép rút tiền trước kì hạn.

Dịch vụ Tư vấn & Tài chính

THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
 • Quan hệ với Chính phủ
 • Xin cấp phép
 • Tư vấn Luật và Thể chế
 • Nghiên cứu thị trường
MUA BÁN & SÁT NHẬP
MUA BÁN & SÁT NHẬP
 • Tư vấn cho Bên mua 
 • Tư vấn cho Bên bán
 • Định giá
 • Thẩm định
TƯ VẤN & TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
TƯ VẤN & TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • Thẩm định giá
 • Huy động vốn cổ phần
 • Huy động vốn vay hoặc cho vay lại
 • Tái cơ cấu vốn 
HUY ĐỘNG VỐN TÀI TRỢ DỰ ÁN
HUY ĐỘNG VỐN TÀI TRỢ DỰ ÁN
 • Xây dựng mô hình tài chính 
 • Hoạch định ngân sách vốn
 • Huy động vốn cổ phần
 • Huy động vốn vay
2019
TƯ VẤN

Đầu tư tài chính là một hình thức giúp sinh lời để tránh sự lãng phí của nguồn tiền nhàn rỗi. Tuy nhiên cần lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu và kinh nghiệm để đem lại hiệu quả cao nhất.